Podane adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

sierż.szt. Michał Miotk  (gm. Szemud) tel. 58 676 11 76, tel. kom. 571335318

dzielnicowy.szemud1@gd.policja.gov.pl 

Rejon nr 1obejmujący teren wsi: Bojano, Dobrzewino, Karczemki,

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku:

Zdiagnozowano problem:

Łamanie przepisów ruchu drogowego poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości w miejscowości Bojano ul. Wybickiego zwłaszcza na wysokości Szkoły Podstawowej, w godzinach wczesno rannych 6:00-8:00 oraz w godzinach popołudniowych 12:00-17:00 gdzie obowiązująca prędkość w tym rejonie to  50 km/h.

Zadania do realizacji:

-cykliczne kontrole miejsca,

-współpraca Komendą Powiatową Policji w Wejherowie – Wydział Ruchu Drogowego pod kątem współdziałania w celu wyeliminowania zagrożenia  poprzez częste pomiary prędkości,

-dyslokacja służby patrolowej i obchodowej w rejon ul. Wybickiego celem reagowania na wykroczenia popełniane przez kierujących.

Cel:

-Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz małoletnim uczęszczającym do szkoły.

-Wyeliminowanie  kierujących pojazdami, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego. 

I półrocze 2018 roku –  zagrożenie dotyczące łamania przepisów ruchu drogowego poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości w miejscowości Bojano ul. Wybickiego zwłaszcza na wysokości Szkoły Podstawowej, w godzinach wczesno rannych 6:00-8:00 oraz w godzinach popołudniowych 12:00-17:00 gdzie obowiązująca prędkość w tym rejonie to  50 km/h na obecną chwilę nie zostało wyeliminowane.  Policjanci nadal realizują działania dotyczące tego zagrożenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

mł.asp. Karol Walkusz (gm. Szemud), tel. 58 676 11 76, tel. kom. 571335317

dzielnicowy.szemud2@gd.policja.gov.pl 

Rejon nr 2 obejmujący teren wsi: Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Kamień, Kielno, Kieleńska Huta, Rębiska, Warzno, Grabowiec.

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku:

Zdiagnozowano problem:

Łamanie przepisów ruchu drogowego poprzez przekraczanie tonażu przez pojazdy ciężarowe oraz dozwolonej prędkości w miejscowości Warzno ul. Gryfa Pomorskiego; ul. Czeczewska; ul. Starowiejska w godzinach wczesno rannych 06:00-08:00 oraz w godzinach popołudniowych 15:00-18:00

Zadania do realizacji :

- cykliczne kontrole miejsca

- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie-Wydział Ruchu Drogowego pod kątem współdziałania w celu wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym

- dyslokacja służby patrolowej i obchodowej w rejon  ul. Gryfa Pomorskiego; ul. Czeczewska ; ul. Starowiejska celem reakcji na wykroczenia popełniane przez kierujących

Cel:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Warzno

- wyeliminowanie kierujących pojazdami, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego.

I półrocze 2018 roku – wyeliminowano zagrożenie dotyczące Zakłócanie spokoju i porządku publicznego jak i używanie używek przez młodzież na terenie parkingu przy boisku w miejscowości Koleczkowo ul. Kamieńska zwłaszcza w godzinach wieczornych 18:00 – 22:00.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

st.sierż. Dawid Lejk (gm. Szemud) tel. 58 676 11 76, tel.kom. 571335320

dzielnicowy.szemud3@gd.policja.gov.pl 

Rejon nr 3 obejmujący teren wsi: Jeleńska Huta, Szemudzka Huta, Szemud, Przetoczyno, Cząstkowo, Donimierz, Łebno, Łebieńsk, Huta, Głazica.

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku:

Zdiagnozowano problem: Niedostosowanie się do ograniczenia prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym w Szemudzie ul. Wejherowska i Kartuska, Donimierz ul. Donimirskich, Łebieńska Huta ul. Kartuska, Jeleńska Huta ul. Szemudzka  przez kierujących pojazdami w godzinach porannych 6:00-8:00 oraz popołudniowych 16:00-18:00. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na podstawie zgłoszeń mieszkańców

Zadania do realizacji

W ramach służby obchodowej doraźne kontrola wskazanego miejsca, działania prewencyjnie. Bezwzględne reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji Wejherowo. Prowadzenie spotkań z społeczeństwem lokalnym celem profilaktycznego uprzedzenia o odpowiedzialności karnej.

Cel:

Wyeliminowanie zagrożenia niedostosowania prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym w podległym rejonie. 

I półrocze 2018 roku –  nie wyeliminowano zagrożenia dotyczącego niedostosowania się do ograniczenia prędkości do 50 km/h w Szemudzie ul. Wejherowska przez kierujących pojazdami. Policjanci nadal realizują działania dotyczące wymienione zagrożenia.

 

sierż. sztab. Jarosław Flisikowski (gm. Linia) tel.  58 676 11 76tel. kom. 571335319

dzielnicowy.szemud4@gd.policja.gov.pl 

Rejon nr 4 obejmujący teren wsi: Kętrzyno, Kobylasz, Lewinko, Lewino, Linia, Miłoszewo, Niepoczołowice, Osiek, Pobłocie, Potęgowo, Smażyno, Strzepcz, Tłuczewo, Zakrzewo; oraz z gminy Szemud Zęblewo i Będargowo.

Założenia planu działania priorytetowego na II półrocze 2018 roku:

Zdiagnozowano problem: Wałęsające się psy w miejscowości Linia ul. Szkolna, Turystyczna, Łąkowa, Wrzosowa oraz we wsi Niepoczołowice.

Zadania do realizacji:

cykliczne kontrole miejsca, współpraca z OTOZ Asnimals oraz UG Linia pod kątem współdziałania w celu wyeliminowania.

Cel:

„Odłowienie” wałęsających się bezpańskich psów oraz represja wobec właścicieli wałęsających się psów.

I półrocze 2018 roku – Policjanci nadal realizują działania dotyczące zagrożenia tj:  Łamanie przepisów ruchu drogowego zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości w miejscowości Linia, ul. Długa, Turystyczna, trasa Linia – Zakrzewo, Lewinko, ul. Lipowa, Strzepcz, ul. Lipowa przez całą dobę. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr art.:82, modyfikacja: 2013-09-18

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.