2018-06-15
Wejherowo,

Wejherowscy policjanci spotkali się z przedstawicielami Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Straży Leśnej.  Spotkanie dotyczyło omówienia zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim 2018. Podczas spotkania omówione zostały tematy skoordynowania działań w tym zakresie.

W środę w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie odbyło się spotkanie służb mundurowych, w której uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Komisariatów i Posterunków Policji z powiatu, a także przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Miejskiej z Wejherowa i Rumi, Straży Pożarnej i Straży Leśnej.

Przedsięwzięcie było okazją do  przygotowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie w czasie sezonu letniego 2018.


 


Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.