2018-06-27
Wejherowo,

27 czerwca pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Smog”, których celem jest eliminowanie z ruchu pojazdów uciążliwych dla środowiska, głównie pod kątem nadmiernego zadymienia lub emisji spalin.

Już dzisiaj pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Smog”.

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie oraz najbardziej uciążliwych dla środowiska to ich główny cel. Policjanci wyposażeni w urządzenia do analizy składu spalin, będą dokładnie kontrolować stan techniczny pojazdów. Zwrócą także uwagę na emitowany hałas, wycieki płynów eksploatacyjnych, stan opon, oświetlenia, sprawność hamulców i inne usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub środowisko. Każdy kontrolowany kierowca zostanie poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 


Przypominamy, że należy korzystać z pasów bezpieczeństwa oraz przewozić prawidłowo dzieci. Poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jeżeli usterki będą rażące, policjant może nie pozwolić na dalszą jazdę oraz usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela.
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.