2018-07-23
Gniewino,

W minioną sobotę policjanci z ogniwa wodnego Komisariatu Policji w Gniewinie zabezpieczali pielgrzymkę wodną na jeziorze Żarnowieckim, stanowiącą inaugurację obchodów Dni Gminy Gniewino 2018. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem uczestników płynących licznymi łodziami, łódkami, kajakami czy rowerami wodnymi, płynącymi z przystani znajdującej się w Nadolu do Żarnowca.

 W ostatnią sobotę policyjni wodniacy pełniący służbę w okresie letnim na jeziorze Żarnowieckim uczestniczyli w corocznej pielgrzymce z Nadola do Żarnowca. Na policjantach Komisariatu Policji w Gniewinie spoczywał szczególny obowiązek dotyczący zadbania o bezpieczeństwo na wodzie. W tej nietypowej imprezie rozpoczynającej Dni Gminy Gniewino 2018 udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, liczni mieszkańcy, pielgrzymi, orkiestra dęta, płynący na drugą stronę jeziora na licznych  obiektach. W tym czasie funkcjonariusze z ogniwa wodnego, będący przeszkoleni z zakresu ratownictwa i pomocy przedmedycznej, czuwali nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na łodziach, jaki korzystających z kąpieli wodnych.

Warto dodać, że o bezpieczeństwo uczestników Dni Gminy Gniewina, w tym części pieszej pielgrzymki dbali policjanci ruchu drogowego, natomiast w późniejszych atrakcjach m.in. Festiwalu Muzyki Białoruskiej, koncertach zespołów muzycznych, części festynowej oraz pokazu laserów, udział wzięli policjanci pionu prewencji i kryminalnego.  
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.