2018-09-06
Wejherowo,

Policjanci z wejherowskiej komendy wczoraj przeprowadzili spotkanie z rodzicami uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom konsekwencji zachowań dotyczących m.in. przejawów demoralizacji i niedostosowania społecznego, zażywania narkotyków czy dopalaczy oraz stosowania cyberprzemocy. Ponadto została omówiona także odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne oraz przejawy demoralizacji.  

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych ich rosnącą popularnością coraz częściej obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci stosują coraz częściej cyberprzemoc nie zdając sobie sprawy, że za takie działanie ponosi się konsekwencje. Cyberprzemoc przejawia się dręczeniem poprzez komunikatory internetowe, fora dyskusyjne, SMS-y, e-maile, udostępnianie zdjęć, filmów w Internecie bez zgody osób na nich występujących. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie tłumaczyli rodzicom jak się chronić przed tą formą przemocy i jak na nią reagować. Nadto zapoznano rodziców z przepisami z Kodeksu Karnego dotyczącymi stalkingu czy innych przestępstw jak groźby karalne, znieważenie czy naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, wypełnionej karty karnej oraz niemożliwości podjęcia pracy w pewnych zawodach, zwracając uwagę na to,
iż młodzież czasami zapomina, że kończąc lat 17 podlega karalności z Kodeksu Karnego, co utrudnia podjęcie w przyszłości pracy m.in. w służbach mundurowych.  

Policjanci omówili także tematykę dotyczącą niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy i narkotyków oraz konsekwencji karnych wynikających z ich posiadania. Dodatkowo nie zabrakło tematyki związanej z Ustawą o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich i wyjaśnienia pojęć demoralizacja, niedostosowanie społeczne oraz konsekwencji jakie mogą ponieść młodzi ludzie w związku z nagannym postepowaniem do ukończenia lat 18. Podczas spotkania wyjaśniono także obowiązki rodzicielskie wynikające z Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, sprawowania pieczy nad dzieckiem, dbaniem by realizowało obowiązek szkolny.


 


Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.