2018-09-18
Rumia,

W dniu 20 września 2018 roku o godzinie 11:00  w Rumi w Miejskim Domu Kultury odbędzie się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów. Inicjatorem oraz organizatorem spotkania jest Komisariat Policji w Rumi wspólnie z Radą Seniorów w Rumi.

Celem debaty zaplanowanej na czwartek 20 września br., będzie poszerzenie wiedzy seniorów na temat różnych obszarów bezpieczeństwa jak również wymianę wzajemnych doświadczeń. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym- jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.