2018-10-05
Wejherowo,

Policjantki z wejherowskiej jednostki spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Celem spotkania było przypomnienie uczniom klas VII i VIII SP oraz klas gimnazjalnych zasad odpowiedzialności prawnej młodych oraz omówienie zagadnienia cyberprzmocy.

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odwiedziły uczniów klas VII, VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Spotkanie rozpoczęło się tematyką cyberprzemocy. Tutaj uczniowie mogli dowiedzieć się jakie zachowania są zabronione oraz jakie grożą za nie konsekwencje. W czasie spotkania z młodzieżą funkcjonariusze przestrzegali uczniów przed różnego rodzaju niebezpiecznymi zachowaniami i łamaniem prawa. Młodzież poznała jakie konsekwencje wynikają w związku z popełnieniem czynów karalnych i przejawów demoralizacji. Mundurowi podkreślali, że młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za niezgodne z prawem zachowania, a zasady postępowania z nieletnimi popełniającymi czyny karalne regulują przepisy Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.

Udział wejherowskiej młodzieży w policyjnych prelekcjach profilaktycznych jest stałym elementem współpracy funkcjonariuszy z miejscowymi placówkami oświatowymi na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich w powiecie.


 


Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.