2018-10-08
Wejherowo,

W dniu 9 października br. policjanci z powiatu wejherowskiego wezmą udział w działaniach „Smog”, których celem jest eliminowanie z ruchu pojazdów uciążliwych dla środowiska, głównie pod kątem nadmiernego zadymienia lub emisji spalin.

Na terenie powiatu wejherowskiego już jutro policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „SMOG”. Realizacja powyższego ma na celu eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie oraz najbardziej uciążliwych dla środowiska. Zwrócą także uwagę na emitowany hałas, wycieki płynów eksploatacyjnych, stan opon, oświetlenia, sprawność hamulców i inne usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub środowisko. Każdy kontrolowany kierowca zostanie poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 132 Ustawy prawo o ruchu drogowym w przypadku gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska, dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, a dalsza jazda będzie niemożliwa.
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.