Naczelnik Wydziału

kom. Michał Jażdżewski


 
Zastępca Naczelnika
podkom. Marcin Wojtas

SEKRETARIAT tel. 58 6729740 , fax 58 6729745

Wydział Kryminalny

  ZADANIA WYDZIAŁU
  • Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o przestępstwa najgroźniejsze (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenia, handel ludźmi, kradzieże samochodów i inne) dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych.
  • Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych słuzby kryminalnej jednostek Policji gminy Wejherowo i powiatu wejherowskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.
  • Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.
  • Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
  • Koordynowanie pracy operacyjnej z Osobowymi Żródłami Informacji oraz ich werbowanie.
  • Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.
  • Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększającej efektywność jej działania.
Nr art.:38, modyfikacja: 2012-04-02

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.